Dedicated staffing solutions

Nasi wyszkoleni specjaliści IT mogą pełnić funkcje, których nie może pełnić personel wewnętrzny.

Dzisiejsza infrastruktura IT i aplikacje często wymagają unikalnych, specjalistycznych i stale zmieniających się zestawów umiejętności. Oznacza to, że wewnętrzne zespoły IT mogą szybko stracić orientację w najnowszych problemach i rozwiązaniach technologicznych. Poprzez skupienie naszego wsparcia IT na wybranych branżach i stanowiskach, możemy zapewnić Twojej organizacji najbardziej wykwalifikowanych specjalistów IT.

Zewnętrzne wsparcie IT firmy Synchroworks może oczyścić Twoje zgłoszenia IT, wesprzeć całą infrastrukturę i rozwiązać powtarzające się problemy IT.

Nie masz pewności, czy Twój obecny personel IT jest wartościowy?

Możemy zapewnić więcej usług, większy zasięg i większą wiedzę za mniej niż zapłaciłbyś pełnoetatowemu specjaliście IT.
Outsourced IT support

Jak rozpoznać, że nadszedł czas, aby skorzystać z zewnętrznego wsparcia IT?

 • Brak zaufania do obecnej infrastruktury i architektury IT
 • Brak wystarczającego wsparcia informatycznego i zasięgu w przypadku nieobecności lub nagłych wypadków
 • Rozwiązywanie problemów trwa zbyt długo
 • Obecny personel IT jest zbyt mały lub zbyt duży
 • Umiejętności zespołu IT nie są odpowiednie lub aktualne
 • Nie ma odpowiednich narzędzi
 • Brak procesu lub strategicznego planowania długoterminowego
 • Brak budżetu na pełny zespół IT

Pożytek z outsourcowanego wsparcia IT

Efektywne kosztownie

Wiemy, że firmy muszą zachować równowagę między potrzebami kadrowymi a zobowiązaniami finansowymi. Dlatego maksymalizujemy wartość otrzymywaną z naszego outsourcowanego wsparcia IT. Nie martw się o złamanie budżetu – tylko uzyskać rozwiązania IT personelu trzeba w oparciu o bieżące potrzeby.

Niezawodnie

Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować niezawodnych i osobistych specjalistów w ramach naszych dedykowanych rozwiązań kadrowych IT.

Kierowanie się wynikami

Prawdziwą wartością naszego wsparcia informatycznego jest struktura i bezpieczeństwo, które zapewniamy Twoim operacjom informatycznym i biznesowym. Uzyskaj szybkie i niezawodne rozwiązania dla wszystkich incydentów technicznych – zawsze, gdy się pojawią – całodobowy.
IT Staffing Solutions We Offer

Jakie rozwiązania w zakresie personelu IT oferujemy? 

W ramach naszego outsourcowanego wsparcia IT zapewniamy pełnoetatowy personel, gdy Twoja organizacja potrzebuje natychmiastowych zasobów. Rozwiązania kadrowe, które oferujemy obejmują:
 • Częściowy główny specjalista ds. informatyki lub Dyrektor IT
 • Eksperci sieciowi
 • Implementacja i wdrożenie infrastruktury
 • Analityk wsparcia technicznego
 • Analityk sieci
 • Administrator IT
 • Analityk helpdesku
 • Ekspert ds. bezpieczeństwa

Odkryj Dodatkowe Możliwości

USŁUGI ZARZĄDZANE

Help Desk i Wsparcie IT

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów przy użyciu naszego systemu zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub na miejscu.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo

Zagrożenia rosną, ataki krytyczne paraliżują biznesa systemy, a transformacja cyfrowa naraża Cię na większe ryzyko.
USŁUGI ZARZĄDZANE

Usługi w chmurze

Jesteśmy Twoim źródłem usług zarządzania chmurą w całej Polsce.
USŁUGI HOSTOWANE

Rozwiązania Hostowane

Przechowujemy i utrzymujemy Twoje serwery, abyś mógł skorzystać z najwyższej wydajności bez kosztownych opłat wstępnych.

Gotowy, aby rozpocząć?

Dowiedz się więcej o tym, co możemy dla Ciebie zrobić w Twojej branży.