LOKALIZACJA

Kanada i Polska

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

2022

ZAKRES PROJEKTU

Projekt strony internetowej
Infrastruktura IT
Zakup sprzętu komputerowego
Cyberbezpieczeństwo
Wsparcie na miejscu
Aplikacja elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR)

PRZEGLĄD

Synchroworks Consulting został wybrany przez Canada-Ukraine Surgical Aid Program (CUSAP) do zapewnienia wsparcia infrastrukturalnego i aplikacyjnego dla trwających misji w Polsce. Synchroworks został poproszony o wdrożenie bezpiecznej infrastruktury, która obejmuje stabilną łączność z Internetem, sieci fizyczne i bezprzewodowe, serwery, sprzęt, cyberbezpieczeństwo i kilka urządzeń mobilnych dostosowanych do opieki zdrowotnej w celu wsparcia zespołu chirurgicznego. Dodatkowo Synchroworks otrzymał zadanie zbudowania niestandardowej aplikacji portalu internetowego, która będzie służyć jako główny system zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną (EMR) misji.

Do tej pory Synchroworks towarzyszył CUSAP w dwóch misjach w Polsce, gdzie nasz dedykowany zespół zapewniał wsparcie IT na miejscu, aby zapewnić zespołowi medycznemu możliwość skutecznego wykonywania swoich obowiązków. Synchroworks planuje dołączyć do CUSAP podczas przyszłych misji w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat.

  O CUSAP

  Zorganizowany w ramach partnerstwa między Zespołem Doradczym ds. Zdrowia Kanadyjsko-Ukraińskiej Fundacji (CUF) i Sunnybrook Health Science Centre, CUSAP został utworzony w celu zapewnienia bieżącej pomocy medycznej i rekonstrukcji chirurgicznych ukraińskim ofiarom wojny. Zespół medyczny CUSAP składa się z chirurgów intensywnej terapii, ortopedów, chirurgów głowy i szyi, chirurgów ogólnych, naczyniowych, okuloplastycznych i oparzeń, a także chirurgów plastycznych, chirurgów ręki, twarzoczaszki, neurochirurgów i pediatrów.

  Zespół CUSAP opracował skuteczny model mobilizowania wszechstronnego zespołu w celu zapewnienia zaawansowanej opieki chirurgicznej ofiarom wojny.

   PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

   Aplikacja elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) na zamówienie
   Zadaniem Synchroworks było zbudowanie niestandardowego systemu zarządzania dokumentacją opartego na platformie Microsoft Dynamics z możliwością tłumaczenia na język angielski i ukraiński. Synchroworks skonfigurował platformę w bezpieczną bazę danych pacjentów, która pozwala na dostęp do danych jednocześnie przez wielu lekarzy i pielęgniarek. CUSAP EMR został zaprojektowany do zarządzania informacjami o pacjentach i umożliwia wirtualne i osobiste konsultacje przy jednoczesnym zachowaniu najsurowszych poziomów bezpieczeństwa. Opracowana przy udziale lekarzy aplikacja umożliwia pacjentom i ich lekarzom dostęp do kompleksowego portfolio medycznego, wypełnianie i przeglądanie formularzy rekrutacyjnych, kwestionariuszy oraz zdjęć śródoperacyjnych i pooperacyjnych.

   Aplikacja ta usprawniła przyjmowanie pacjentów i system zarządzania dokumentacją przez cały proces chirurgiczny pacjenta. Umożliwia zespołom medycznym otrzymywanie i wprowadzanie aktualizacji dotyczących pacjentów w czasie rzeczywistym oraz dostęp do bezpiecznego zasobu udostępniania danych. Aplikacja zmniejszyła również liczbę fizycznych kopii danych pacjenta i zminimalizowała czasochłonne procedury związane z papierkową robotą i archiwizacją. Oprócz zapewnienia wydajnego i wszechstronnego systemu zarządzania dokumentacją, ta aplikacja umożliwia dokładne analizy, raporty i dzienniki dotyczące zarówno informacji o pacjencie, jak i personelu misji.

    

   Projektowanie i tworzenie stron internetowych
   Nasz zespół zaprojektował stronę internetową CUSAP WordPress, która zapewnia prosty interfejs użytkownika i pozytywne doświadczenia użytkownika. Witryna CUSAP została zaprojektowana tak, aby służyć jako centrum dla personelu medycznego i pacjentów, aby uzyskać dostęp do jednego kompleksowego systemu dokumentacji medycznej, a dla darczyńców, aby dowiedzieć się o trwających misjach medycznych i zapewnić wsparcie w tym zakresie:

    • Stworzenie strony internetowej w celu zwiększenia wiedzy na temat misji CUSAP
    • Zapewnienie dostępu do portalu ERM
    • Zapewnienie dostępu dla darowizn
    • Konfiguracja stacji roboczej z biurkami, dwoma monitorami, klawiaturami, myszkami, stacjami dokującymi i laptopami.

   Infrastruktura i sprzęt IT
   Zadaniem Synchroworks było zapewnienie całej infrastruktury i sprzętu wymaganego przez misję, od początku do końca. Planowanie i konfiguracja rozpoczęły się na kilka miesięcy przed rozpoczęciem misji w Polsce. Po dotarciu na miejsce nasz zespół zarządzał instalacją, podłączeniem, konfiguracją i testowaniem całego sprzętu i wyposażenia. Każdy sprzęt wymagany do misji został zaprojektowany i skonfigurowany tak, aby dostosować się do szybkiego tempa środowiska chirurgicznego i pozostać bezpiecznym przed potencjalnymi cyberatakami.

    

   Wsparcie misji na miejscu
   Synchroworks wspiera CUSAP na każdym etapie jego misji. Oznacza to zapewnienie wyspecjalizowanego personelu, który będzie towarzyszył zespołowi CUSAP podczas każdej misji w Polsce. Nasi pracownicy na miejscu są przygotowani do zapewnienia bieżącego i osobistego wsparcia w przypadku wszelkich kwestii technicznych lub żądań, które mogą się pojawić.

   Canada Ukraine Surgical Aid Program

   WPŁYW I PRZYSZŁE MISJE

   Misja CUSAP ma odbywać się co dwa miesiące przy wsparciu kanadyjskich lekarzy i pielęgniarek. Synchroworks planuje współpracować z CUSAP na czas trwania ich misji w Polsce, zapewniając wsparcie techniczne i aplikacyjne na miejscu, w razie potrzeby.

   W związku z toczącą się wojną na Ukrainie i wsparciem jej polskich sąsiadów misja ta ma kluczowe znaczenie dla życia niezliczonej liczby personelu wojskowego i cywilów. Nasz zespół jest dumny z bycia częścią tej misji i pilnie pracował nad dostosowaniem aplikacji ERM, koordynacją dostaw całego wymaganego sprzętu oraz zapewnieniem bezpiecznej infrastruktury potrzebnej do wspierania misji.

   Zespół Synchroworks ma zaszczyt uczestniczyć w Kanadyjsko-Ukraińskim Programie Pomocy Chirurgicznej, który z powodzeniem udziela pomocy medycznej Ukraińcom, którzy stali się ofiarami wojny między Ukrainą a Rosją.

    Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Synchroworks może przynieść korzyści Twojej firmie.

    Dowiedz się więcej o tym, co możemy dla Ciebie zrobić w Twojej branży.