LOKALIZACJA

Ontario, Kanada

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

2023

BRANŻA

Usługi profesjonalne

PROBLEMY

  • Wyrafinowany atak phishingowy
  • Brak pracowników
  • Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Brak zabezpieczeń poczty elektronicznej

ROZWIĄZANIA

Sophos Email Protection
Sophos Intercept X Endpoint

KORZYŚCI

  • Ulepszone wykrywanie zagrożeń i ich zapobieganie
  • Uproszczone zarządzanie bezpieczeństwem
  • Świadomość pracowników

 Klient Synchroworks zyskuje niezbędne narzędzia i szkolenia wymagane do identyfikacji i zapobiegania typowym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ostatecznie chroniąc swoją firmę przed wyrafinowanymi atakami.

PRZEGLĄD/PROBLEM

Jeden z klientów profesjonalnych usług Synchroworks padł ofiarą wyrafinowanego ataku phishingowego wykorzystującego socjotechnikę. Klient otrzymał autentycznie wyglądającą wiadomość e-mail od firmy Microsoft z prośbą o zresetowanie hasła. Ufając wiarygodności wiadomości e-mail, klient postępował zgodnie z instrukcjami resetowania, co ostatecznie doprowadziło do przejęcia konta.

Ponieważ sztuczna inteligencja (AI) nadal szybko się rozwija, techniki phishingu oparte na AI stały się bardziej wyrafinowane i trudne do wykrycia, wykorzystując realistyczny język, personalizację i ukierunkowanie na określone osoby/organizacje. Ataki te mogą podszywać się pod zaufanych nadawców i omijać tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa, co czyni je jeszcze bardziej niebezpiecznymi i trudnymi do zwalczenia. Incydent ten ujawnił pilną potrzebę kompleksowych środków cyberbezpieczeństwa w celu ochrony poufnych danych i zapobiegania przyszłym atakom.

sophos

MOŻLIWOŚCI I ROZWIĄZANIA

Synchroworks przeprowadził kompleksową ocenę istniejących praktyk bezpieczeństwa i infrastruktury klienta oraz zidentyfikował ich kluczowe słabe punkty. Nasz zespół przedstawił sugestie dotyczące cyberbezpieczeństwa w chmurze, które najlepiej pasowałyby do istniejącej infrastruktury. W oparciu o budżet i preferencje klienta, ostatecznie wdrożyliśmy 2 główne rozwiązania, aby zapobiec przyszłym atakom phishingowym:

1. Wdrożenie Sophos Email Security oraz Intercept X Endpoint

Jako platynowy partner Sophos, Synchroworks był w stanie wdrożyć dwa rozwiązania zabezpieczeń Sophos, które współpracują ze sobą, aby skutecznie wykrywać, zapobiegać i chronić urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem, ransomware i innymi ewoluującymi zagrożeniami, zmniejszając ryzyko przyszłych naruszeń.

Sophos Email zawiera funkcje takie jak filtrowanie treści, szyfrowanie wiadomości e-mail i analiza zagrożeń, aby zapewnić bezpieczną komunikację.

Sophos Intercept X to rozwiązanie do ochrony punktów końcowych, które łączy różne technologie bezpieczeństwa w celu ochrony przed szeroką gamą cyberzagrożeń, w tym ransomware i lukami typu zero-day. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak głębokie uczenie się i analiza zachowań, aby proaktywnie identyfikować i blokować zagrożenia, zanim będą mogły wyrządzić szkody w punktach końcowych i sieciach.

2. Szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Firma Synchroworks przeprowadziła dla wszystkich pracowników kompleksową sesję szkoleniową z zakresu cyberbezpieczeństwa, która obejmowała szereg tematów, aby zapewnić wszechstronną wiedzę i gotowość. Kluczowe tematy podczas szkolenia Synchroworks w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmowały:

Świadomość phishingu

Najlepsze praktyki dotyczące haseł

Bezpieczne korzystanie z internetu

Ochrona danych

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Świadomość socjotechniczna

sophos

KLUCZOWE KORZYŚCI

Ulepszone wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom

Sophos Intercept X Endpoint and Email Protection zapewnia zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń w celu identyfikacji i blokowania zaawansowanego złośliwego oprogramowania, ransomware i ataków phishingowych. Klient może teraz znacznie zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą cyberataków, chroniąc swoje wrażliwe dane i krytyczne systemy.

Uproszczone zarządzanie bezpieczeństwem

Rozwiązania wdrożone przez Synchroworks oferują scentralizowaną konsolę zarządzania, umożliwiającą klientowi zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa punktów końcowych w całej sieci z poziomu jednego interfejsu. Takie scentralizowane podejście umożliwia wydajne wdrażanie zasad bezpieczeństwa, aktualizacji i poprawek, upraszczając administrację i zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w stan bezpieczeństwa wszystkich punktów końcowych.

Świadomość pracowników

Kompleksowe szkolenie Synchroworks wyposażyło pracowników w umiejętności identyfikowania powszechnych technik phishingu, takich jak zwodnicze wiadomości e-mail, złośliwe załączniki i podejrzane linki do stron internetowych. Uczą się oni analizować nadawców wiadomości e-mail, oceniać ich treść i szukać czerwonych flag, które wskazują na potencjalną próbę phishingu. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu pracownicy stają się bardziej czujni i mogą szybko identyfikować i zgłaszać ataki phishingowe, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do systemów firmowych i poufnych danych.

Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Synchroworks może przynieść korzyści Twojej firmie.

Dowiedz się więcej o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.